Linki

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK -  http://kfk.pttk.pl/

Zarząd Główny PTTK - http://www.pttk.pl/

Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Chorzów - http://kfk.chorzow.pttk.pl/

Oddział PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - http://www.cieszyn.pttk.pl/

Miejskie Koło PTTK w Skoczowie - http://www.pttk.skoczow.ox.pl/

Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek" w Cieszynie - http://ondraszek.prv.pl/

Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie - http://www.przewodnicy-cieszyn.kx.pl/

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne - http://ctfcieszyn.org.pl/